پژوهش و فن آوری

پژوهش و فن آوری

اقدامات جهت حضور در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به عنوان مرکز R&D شرکت‌های گروه احیاء و تکادو

ثبت اختراع تولید آهن اسفنجی به روش احیا سپاهان به نام شركت مهندسی قائم سپاهان.

استقرار در پژوهشگاه فولاد و عملیاتی سازی تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت مجتمع صنایع  و معادن احیاء سپاهان و دانشگاه صنعتی اصفهان

حضور فعال در کانون هماهنگی صنعت و دانش فرآورده‌های نسوز کشور

آزمایشگاه معتمد انجمن صنفی كارفرمایی صنعت مواد نسوزكشور و انجمن صنفی سیمان

تعمیرات اساسی،کالیبراسیون و راه‌اندازی تجهیزاتTCT،,QXXRD ,HMOR, RUL، جداکننده‌های مغناطیسی، کوره‌های 1300 درجه و سیستم‌های تهویه آزمایشگاه‌های مرکز تحقیقات نسوز آذر

ارائه سه مقاله برگزیده و حضور فعال در دومین همایش و نمایشگاه صنعت دیرگداز ایران تهران پژوهشگاه نیرو اردیبهشت94

ارائه دانش فنی تولید دریچه کشویی منیزیتی 3 ذوب با مواد اولیه داخلی با شرکت نسوز آذر

ارائه تکنولوژی و دانش فنی تولید محصول مگ دولوما با شرکت فرآورده‌های نسوزآذر

ارائه تکنولوژی و دانش فنی تولید محصول جرم كوبیدنی كف كوره‌های قوس با شرکت فرآورده‌های نسوزآذر

اجرای عملیات ساخت ونتوری غبارگیر شرکت مهندسی قائم سپاهان

تدوین برنامه‌های استراتژیک شرکت‌های گروه هولدینگ صنعت

پیاده‌سازی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت سنگ‌آهن احیاء سپاهان

اخذ اکرودیته موسسه استاندارد ISO IEC17025 براساس روش اجراییNACIP13

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دعاوی با مشارکت مرکز پژوهش‌های دانشگاه صنعتی شریف

تست موفق آجر تولیدی از كلینكر مگ دولوما در پاتیل‌های ذوب‌آهن