سرمایه گذاری ها

سرمایه گذاری ها

ایجاد اشتغال پایدار

•    شركت احیاء به همراه شركتهاي خود بطورتقريبي برای بيش از 5 هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ايجاد نموده است.بترتیبی که علاوه بر حفظ شغلهای قبلی ، با توسعه وسرمایه گذاریهای جدید در بخشهای پرعیار سازی ، کنسانتره ، نسوز اکباتان سپاهان و...اشتغال جدید نیز ایجاد شده است.