شرکت حمل و نقل رهنورد خواف سنگان

شرکت حمل و نقل رهنورد خواف سنگان

شركت حمل و نقل رهنورد خواف سنگان (سهامي خاص) در تاريخ 31/4/1394 به ثبت رسيد كه انجام امور حمل و نقل جاده‌اي داخلي كالا از مبدأ شهرستان خواف به كليه نقاط كشور و ايجاد هرگونه شعب يا نمايندگي با كسب موافقت قبلي از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي خراسان رضوي قابل انجام مي‌باشد.

دفتر اصفهان : اصفهان، میدان آزادی، خیابان هزار جریب، روبه‌روی درب شرقی دانشگاه اصفهان، ساختمان شرکت تکادو

تلفن و فکس : 36682335- 36684462 (031)

دفتر مرکزی : شهرستان خواف، شهر سنگان، خیابان شهید فهمیده، روبه روی پارک ورودی

نشانی پست الکترونیک:

r.kh.sangan.co@gmail.com