شرکت حمل و نقل رهنورد خواف سنگان

شرکت حمل و نقل رهنورد خواف سنگان

شركت حمل و نقل رهنورد خواف سنگان (سهامي خاص) در تاريخ 31/4/1394 به ثبت رسيد كه انجام امور حمل و نقل جاده‌اي داخلي كالا از مبدأ شهرستان خواف به كليه نقاط كشور و ايجاد هرگونه شعب يا نمايندگي با كسب موافقت قبلي از اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي خراسان رضوي قابل انجام مي‌باشد.

دفتر اصفهان : اصفهان ، خیابان هزارجریب ، روبروی درب شرقی دانشگاه اصفهان ، ساختمان تكادو ، طبقه 1

تلفن و فکس : 36288599 (031)

دفتر مرکزی : شهرستان خواف، شهر سنگان، خیابان شهید فهمیده، روبه روی پارک ورودی

نشانی پست الکترونیک:

r.kh.sangan.co@gmail.com