شرکت احیاء ریل ایرانیان

شرکت احیاء ریل ایرانیان

شرکت احیاء ریل ایرانیان در تاریخ 02/05/1396 به صورت شرکت سهامی خاص و به شماره 512854 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران با آخرین سرمایه ثبتی 964 میلیارد تومان و با هدف تاسیس شرکت ارائه زنجیره خدمات حمل ریلی داخلی و بین المللی محصولات به هلدینگ و در وهله بعد توسعه خدمات به صاحبان عمده بار در کشور به ثبت رسیده است.

مرکزیت شرکت احیاء ریل ایرانیان در شهر تهران و محل عمده فعالیت های آن در استان های خراسان رضوی ،خراسان شمالی، یزد، کرمان، اصفهان، هرمزگان، اراک، همدان، زنجان، گلستان و تمامی شبکه ریلی می باشد.

شرکت احیاء ریل ایرانیان با دارا بودن ظرفیت ناوگان ریلی: 650 دستگاه ناوگان ملکی و استیجاری و ظرفیت مدیریت بهره برداری از 1200 دستگاه ناوگان سایر شرکت های ریلی
ناوگان کشش : 2 دستگاه لکوموتیو مانوری ملکی
ناوگان ترکیبی : 15 دستگاه ماشین آلات نیمه مکانیزه بارگیری و تخلیه و 30 دستگاه کامیون از طریق قرارداد با پیمانکاران
 و توان بالقوه : افزایش 600 دستگاه واگن لبه بلند ، 10 دستگاه لکوموتیو باری و 5 دستگاه ماشین آلات نیمه مکانیزه بارگیری تخلیه و 30 دستگاه کامیون
و ظرفیت حمل بار فعلی : 2.2 میلیون تن حمل سالیانه انواع بارهای معدنی و فله آماده ارائه خدمات حمل ریلی و ترکیبی محصولات معدنی و فله در داخل و بین الملل می باشد . در حال حاضر این شرکت در حدود %5 الی 12% از سهم کل شبکه ریلی را در اختیار دارد.
از مهمترین اقدامات شرکت، گام بلند در توسعه واگن باری ملکی و استیجاری، لکوموتیو مانوری، ورود به حوزه ترانزیت، استفاده از بسته های حمایتی صنعت ریلی، فعال سازی نظام اطلاعات بازرگانی برای کسب سفارش جابجایی محمولات و ارتقاء منابع درآمدی، هوشمندسازی اطلاعات و آمار، سفارشی سازی نرم افزارهای عملیاتی و منابع انسانی، استانداردسازی فرآیندها و کسب گواهینامه های مدیریتی و از طرف دیگر تمرکز توجه بر مشتری محوری بوده است. به همین دلیل همکاری با معتبرترین و بزرگترین شرکتهای صاحب کالا از یک طرف و شرکت های حمل و نقل ریلی از طرف دیگر در سر لوحۀ فعالیت های شرکت قرار داشته که در این راستا به موفقیت های درخور توجهی نیز دست یافته است. عمده دستاوردهای سال گذشته به اختصار عبارت است از : انعقاد تفاهم نامه حمایت از خرید 600 دستگاه واگن باری با راه آهن ج.ا.ا، برگزیده رتبه 329 برترین شرکت های ایران به انتخاب سازمان مدیریت صنعتی کشور (IMI)، ورود به حوزه ترانزیت و حمل بین الملل ، بهره برداری از سامانه عملیاتی و منابع انسانی ، اخذ گواهینامه های ایزو 9001، 14001 و 45001 ، تمدید مجوز بهره برداری راه آهن و مدیریت حمل بیش از 300 هزار تن از محصولات معدنی متعلق به  شرکت های تابعه هلدینگ.
این شرکت امید دارد با توکل به خداوند منان و استفاده از تمام توان مدیریتی خویش و نگاهی به آینده به اهداف ذیل دست یابد:
تکمیل زنجیره خدمات حمل و نقل ریلی با ورود و توسعه حوزه ناوگان ریلی ، کششی و ترکیبی ، اولین شرکت تشکیل دهنده قطار کامل ( شامل تامین واگن ، لکوموتیو و بار ) در صنعت ریلی ، تامین ناوگان حمل ترکیبی از طریق خرید ماشین آلات مکانیره و کامیون، کسب سهم 20% از کل بار حمل شده در شبکه ریلی ، حمل 100% بار متعلق به هلدینگ با هدف کاهش هزینه حمل و نقلی و افزایش حاشیه سود مجموعه ، احداث و مدیریت بهینه دپو پارکینگی و تعمیراتی واگن باری و ارتقاء سطح آموزش و توانایی کارکنان، جذب نیروی متخصص و کارآمد به تناسب گسترش فعالیتهای عملیات و اجرایی.