شرکت احیاء ریل ایرانیان

شرکت احیاء ریل ایرانیان

شرکت احیاء ریل ایرانیان در تاریخ 2/5/96 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس وبه شماره 512854 در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده وبعنوان یکی اززیر مجموعه های هولدینگ بازرگانی شرکت مجتمع صنایع ومعادن احیاءسپاهان باماموریت ایجاد وتوسعه حمل ونقل ریلی(در امور حمل ونقل بین المللی و داخلی اعم از ریلی،ترکیبی،شامل فعالیتهای فورواردری،کارگزاری،تخلیه وبارگیری ومشاوره در حوزه حمل ونقل ریلی و امور سرمایه گذاری وهمچنین خدمات تشریفات گمرکی وترخیص کالا وتجهیز مبادی تخلیه وبارگیری )فعالیت خود را آغاز نمود.  

زمینه های اصلی فعالیت

1-    کارگزاری حمل و نقل: با توجه به نیاز مبرم مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان ، مهم ترین وضروری ترین پروژه شرکت در اولین سال فعالیت خود، مدیریت درست و بهینه بارگیری و حمل سنگ آهن از معادن سنگان به بندرعباس وتخلیه وبارگیری کنستانتره وگندله درایستگاه احیاء سپاهان بوده است . درهمین راستا شرکت توانست طی سال96حجم عملیات خود را به بیش از  یک میلیون و هفتصد هزار تن  برساند.

2-    عاملیت حمل ونقل: شرکت احیاء ریل ایرانیان در نظر دارد با خرید بخش های گوناگون ناوگان ریلی اعم از انواع واگن های باری ، لکوموتیو اصلی و مانوری وتامین تجهیزات تعمیر ونگهداری ، بدل به اولین شرکت خصوصی گردد که به تملک تمامی اجزاء تشکیل قطار نائل آمده است. دراین راستا شرکت در گام نخست خرید 1200 دستگاه واگن لبه بلند باری ، 20 دستگاه لکوموتیو اصلی و 10 دستگاه لکوموتیو مانوری را دستور کارخویش قرار داده است.

آدرس :تهران، خیابان شریعتی نرسیده به بهشتی، کوچه اندیشه یکم، پلاک 1، واحد 1 و 2
تلفن :  02188471958-02188471904
فکس : 02188403968
وب سایت : www.ehyarail.com
پست الکترونیک : Info@ehyarail.com