برگزاری بیست و سومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

برگزاری بیست و سومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بر اساس آگهی های منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی مورخ 16/06/1396 ؛ بیست و سومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در تاریخ 27/07/1396 بر اساس ماده 89 قانون تجارت در تالار رودکی اصفهان برگزار شد. بر اساس آمار به دست آمده از شرکت آزمون احیاء سپاهان افراد حاضر در مجمع عمومی به تعداد 829 نفر بودند و تعداد سهام حاضرین در جلسه 433،725،153 عدد اعلام شد؛ لذا این مجمع با حضور بیش از 87/62 درصد سهامدار طبق ماده 87 اصلاحیه قانون تجارت رسمیت یافت و طبق آراء دکتر علیرضا حقیقی نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت احیا به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد. همچنین دکتر شهشهانی پور، مدیر حسابرسی مجموعه احیا به عنوان ناظر اول و مهندس نوری زاده، مدیر سرمایه گذاری و توسعه احیا به عنوان ناظر دوم و نیز آقای زادهوش، مدیر امور حقوقی،مجامع و قراردادهای شرکت احیا به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند.در ابتدای جلسه مدیر امور حقوقی ،مجامع و قراردادهای شرکت‏ احیا دستور جلسه بیست و سومین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان که شامل موارد ذیل میشد قرائت نمود:

-    استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل

-    بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 31/03/1396 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام

-    انتخاب حسابرس و بازرسان اصلی و علی البدل

-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت

-    طرح و تصویب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت

-    تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و پاداش هیئت مدیره

-    تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل

-    و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی باشد.

گفتنی است صورت های مالی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در سایت کدال به نشانی www.codal.ir قرار گرفته است.