برگزاری بیست و چهارمین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

برگزاری بیست و چهارمین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بر اساس آگهی های منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی مورخ 14/06/97 ؛ بیست و چهارمین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در تاریخ 26/06/97 بر اساس ماده 87 قانون تجارت رأس ساعت 10 صبح در تالار رودکی اصفهان برگزار شد. طبق آراء آقای دکتر علیرضا حقیقی نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت احیا به عنوان رئیس مجمع انتخاب شدند. همچنین آقای دکتر شهشهانی پور به عنوان ناظر اول و آقای مهندس نوری زاده به عنوان ناظر دوم و نیز آقای زادهوش به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند.سپس رئیس محترم مجمع با احراز حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
-    استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل
-    بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 31/03/1397 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام
-    انتخاب حسابرس و بازرسان اصلی و علی البدل
-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت
-    طرح و تصویب معاملات موضوع ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت
-    انتخاب اعضاء هیأت مدیره شرکت
-    تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره
-    تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل
-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.
-    از جمله مصوبات مجمع مذبور، توزیع سود 800 ريالی به ازاء هر سهم بود.
گفتنی است صورت های مالی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در سایت کدال به نشانی www.codal.ir قرار گرفته است.