چشم انداز و اهداف آتی شرکت

چشم انداز و اهداف آتی شرکت

برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی

نظارت وكنترل بر افزايش بهره وری و سودآوري درشركتهاي تحت پوشش  .

کنترل و نظارت بر پروژه احداث و راه اندازي کارخانه کنسانتره ( فاز 3 ) تا مرحله بهره برداری .

ادامه مطالعات برای توسعه فعالیتها در زمینه  صنعت نفت وگازو پتروشیمی، با توجه به تغییر شرایط وجایگزینی سرمایه گذاری در واحدهای فعال بجای احداث آن.

مطالعه وبررسی جهت ورود به حوزه IT  و. ICT

تلاش جهت ورود به بازار کشورهای همسایه بویژه در حوزه خدمات فنی و مهندسی.

توسعه فعالیتهای داخلی وخارجی در شرکت توسعه نفت وگاز اعتماد مهر کیش ( ایمیدکو )  با خرید تجهیزات جدید.

توسعه فعالیتهای داخلی وخارجی در شرکت طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت( اویل میکو ).

تداوم شناسايي شرکت هاي کم بازده وبرنامه ریزی جهت  خروج از آنها.

پیگیری و نظارت بر اخذ تسهيلات بانكي( فاینانس ویوزانس ، صندوق توسعه ملی )در راستاي توسعه پروژه های مد نظر.

تداوم کنترل و نظارت بر پروژه ساخت مجتمع مسکوني در منطقه ولنجک تهران .

بازاریابی وفروش مجتمع مسکونی شریعتی اصفهان.

تکمیل وفروش مجتمع تجاری واداری باروژ اصفهان .

تدوين تقويم هاي آموزشي سال 97 (ويژه پرسنل و مديران)بر اساس نيازهاي آموزشي ستاد و شركت هاي گروه.

ارتقاء ميزان رضايتمندي سهامداران.