برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت عامل شركت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیریت عامل شركت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان، مراسم تودیع و معارفه " مدیریت عامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان " در تاریخ 09/07/98 در دفتر مرکزی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان برگزار شد.

در این مراسم با صدور حکمی از سوی جناب آقای دکتر سید مصطفی صفوی، ریاست محترم هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص جوانگرایی و اعتماد به جوانان مستعد در عرصه مدیریت، جناب آقای مهندس علی جواهری به عنوان مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان منصوب شدند و از تلاش‌ها و زحمات صادقانه و ارزشمند جناب آقای دکتر علیرضا حقیقی مدیر عامل پیشین شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان با اهدای لوح تقدیر تشکر و قدردانی شد.