برگزاری بیست و پنجمین مجمع عمومی عادی سالیانه و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

برگزاری بیست و پنجمین مجمع عمومی عادی سالیانه و برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

برگزاری بیست و پنجمین مجمع عمومی عادی سالیانه و  برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان بر اساس آگهی های منتشره در روزنامه های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی مورخ 13/06/98 ؛ بیست و پنجمین مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در تاریخ 25/06/98 بر اساس ماده 87 قانون تجارت رأس ساعت 10 صبح و مجمع عمومی فوق العاده شرکت ساعت 11:30 در تالار رودکی اصفهان برگزار شد. به استناد ماده 101 اصلاحیه قانون تجارت و طبق آراء حاضر در جلسه آقای دکتر علیرضا حقیقی نایب رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت احیا به عنوان رئیس مجمع انتخاب شدند. همچنین آقای دکتر محمود شهشهانی پور به عنوان ناظر اول و آقای مهندس حسن ابطحی به عنوان ناظر دوم و نیز آقای حسین زادهوش به عنوان منشی مجمع انتخاب گردیدند. سپس رئیس محترم مجمع با احراز حضور صاحبان و نمایندگان اکثریت سهام، رسمیت جلسه را اعلام و دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمودند:

-    استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
-    بررسی و تصویب صورت های مالی منتهی به 31/03/1398 و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام.
-    انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل.
-    انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت.
-    طرح و تصویب معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.
-    تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیأت مدیره.
-    تعیین حق الزحمه بازرس قانونی و حسابرس مستقل.
-    سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

طبق آراء حاضر در مجمع صورتهای مالی با 7/97 درصد، موسسه حسابرسي رایمند و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلي و موسسه حسابرسي آتیه اندیش نمودگر به عنوان بازرس علي البدل شرکت  با 73/97 درصد، روزنامه های دنیای اقتصاد و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت با 78/97 درصد و از دیگر مصوبات مجمع عمومی عادی شرکت، توزیع سود 1200 ريالی به ازاء هر سهم بود که با 43/96 درصد آراء حاضر در جلسه تأیید و تصویب شد.

مجمع عمومی فوق العاده با موضوع طرح و تصویب اساسنامه جدید شرکت طبق آخرین فرمت سازمان بورس و اوراق بهادار که شامل اصلاح ماده 42 اساسنامه  : کاهش پاداش اعضای هیأت مدیره شرکت از 5% به 3%  و اضافه شدن ماده 58 به اساسنامه  (خالص سود حاصل از فروش سهام موجود در سبد سهام شرکت در هر سال به حساب اندوخته سرمایه ای منتقل و پس از رسیدن به نصف سرمایه ثبت شده شرکت و اخذ مجوز از سازمان بورس ، بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده قابل تبدیل به سرمایه است . اندوخته سرمایه ای تا زمان ادامه فعالیت شرکت غیر قابل تقسیم بوده و تنها در شرایط خاص و برای حفظ روند سوددهی شرکت با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ، هر سال می توان حداکثر تا 20 درصد از مبلغی که در همان سال به حساب اندوخته سرمایه ای منظور می گردد ، بین صاحبان سهام تقسیم نمود) رأس ساعت 11:30 تشکیل شد  که با 87/97 درصد رأی موافق حاضر در جلسه تائید و تصویب گردید.

گفتنی است صورت های مالی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در سایت کدال به نشانی www.codal.ir قرار گرفته است.