مناقصه خرید لوله -شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - شرکت اویلمیکو

مناقصه خرید لوله -شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب - شرکت اویلمیکو

اخذ مناقصه تامین کالای لوله به کارفرمایی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب به میزان 40 کیلومتر در بخش تامین کالای خارجی

در سال جاری با توجه به مشکلات ناشی از تحریم وتاثیر نوسانات ارز بر روی قیمت های کالا و خدمات در داخل کشور وبا در نظر داشتن دورنمای اجرای پروژه های کشور برآن شدیم رویکرد خود رااز بخش پروژه های اجرایی به پروژه های تامین کالای خارجی تغییر دهیم که قیمت پروژه را بر اساس ارز خارجی برنامه ریزی کنیم . از این جهت در مناقصات خربد لوله خارجی که یکی از کالاهای اصلی پروژه های نفتی می باشد با شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب که از خریداران بزرگ پروژه های شرکت نفت می باشد در جهت قرارگرفتن درلیست تامین کنندگان وارد مکاتبات فنی شده که با تلاش بسیار این شرکت با دریافت امتیاز فنی مناسب مبنی بر تامین لوله برای این کارفرما با اعتبار 2 سال مورد تایید قرار گرفت و در راستای اهداف خود در مناقصه ای که با موضوع تامین لوله به متراژ حدود 40 کیلومتر برگزار گردید ،در بخش تامین کالای خارجی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب حائز بهترین پیشنهاد فنی و مالی گردید و در تاریخ 98/09/27 طی ابلاغیه رسمی از شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب شرکت اویل میکو بعنوان برنده مناقصه معرفی گردید.