راه اندازی چاه 39-موقعیت w140 پروژه دهلران- شرکت اویلمیکو

راه اندازی چاه 39-موقعیت w140 پروژه دهلران- شرکت اویلمیکو

بهره برداری از چهار حلقه چاه واقع در میدان مشترک نفتی کشور ایران و عراق (شهرهای موسیان/دهلران) در استان ایلام
تحویل چاه چهارم از میدان مشترک نفتی موسیان بین کشور ایران و عراق به ظرفیت تولید روزانه 2300 بشکه نفت. شایان ذکر است این شرکت در سال 98 موفق به بهره برداری 3 حلقه چاه با موقعیت های W096-W122-140میدان مشترک نفتی با کشور عراق گردید و به طور میانگین روزانه 8000 بشکه به ظرفیت تولید نفت کشور در شرایط تحریم های بین المللی افزوده است.