تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ‏ و نیز تمدید گواهینامه آموزش ‏ISO 10015

تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ‏ و نیز تمدید گواهینامه آموزش ‏ISO 10015

بسمه تعالی
تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ‏ و نیز تمدید گواهینامه آموزش ‏ISO 10015

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان؛ بروزرسانی استراتژی های شرکت، تعریف اهداف جدید، پایش فرآیندها، تعریف ریسک ها و فرصت های مرتبط با فرآیندها، ذی نفعان و استراتژی ها و سایر امور مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت در سال 1398 انجام گردید و نیز اقدامات لازم جهت کاهش و از بین بردن ریسک ها و استفاده مناسب از فرصت ها، تعریف و اجرایی شد. با انجام کلیه فعالیت های فوق، شرکت پس از انجام ممیزی داخلی با حضور ممیزان خارجی در اسفندماه سال 1398 موفق به تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 و نیز تمدید گواهینامه آموزش ISO10015 بدون هیچگونه عدم انطباقی از شرکت SGS گردید. این موفقیت بزرگ که مرهون حمایت ریاست محترم هیأت مدیره شرکت، مدیر عامل محترم شرکت و تلاش همه مدیران و کارکنان مجموعه احیا می باشد را به سهامداران معزز تبریک عرض می نماییم. امید است همواره شاهد موفقیت های ارزشمند در مجموعه احیا باشیم.