آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت مهندسی قائم سپاهان

آيين تكريم و معارفه مدیریت عامل شرکت مهندسی قائم سپاهان

مراسم توديع و معارفه مدیریت عامل شرکت مهندسی قائم سپاهان در  تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ با حضور جناب آقاي دکتر صفوی، ریاست محترم شرکت احیا، آقای مهندس جواهري، مدیر عامل محترم شرکت احیا و مديران محترم ستاد در دفتر مرکزی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان برگزار شد.
در این مراسم طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سید مصطفی صفوی؛ جناب آقای مهندس سلمان درویشی به عنوان مدیر عامل شرکت مهندسی قائم سپاهان منصوب و معرفي شدند وهمچنين از خدمات جناب آقای مهندس داریوش بهادری در مجموعه احیا با اهداء لوح تقدیر ، تشکر و قدردانی شد.گفتنی است آقای مهندس داریوش بهادری به سمت مدیریت پروژه مرکز علمی تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان منصوب شدند.
روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان