تقدیر بانک مرکزی ازشرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به عنوان صادرکننده برتر در بازگشت ارز به کشور

تقدیر بانک مرکزی ازشرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان به عنوان صادرکننده برتر در بازگشت ارز به کشور

شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان در مراسم آیین تقدیر از صادرکنندگان در راستای بازگردانی ارز به کشور که با حضور آقای عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی و صادرکنندگان ‏منتخب، روز شنبه مورخ 12/07/1399 در محل بانک برگزار شد به ‌عنوان یکی از منتخبین برتر ایفای تعهدات ارزی در دو سال اخیر و بازگرداندن منابع ارزی حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصادی کشور مفتخر به دریافت لوح تقدیر از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی شد.