آيين معارفه مدیریت امور حقوقی، مجامع و قراردادهای شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آيين معارفه مدیریت امور حقوقی، مجامع و قراردادهای شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

مراسم معارفه مدیریت امور حقوقی، مجامع و قراردادهای شرکت در  تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ با حضور جناب آقاي دکتر صفوی، ریاست محترم هیأت مدیره شرکت احیا، آقای مهندس جواهري، مدیر عامل محترم شرکت احیا و مديران محترم ستاد در دفتر مرکزی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان برگزار شد.
در این مراسم طی حکمی از سوی جناب آقای دکتر سید مصطفی صفوی؛ جناب آقای دکتر امید حفیظی به عنوان مدیر امور حقوقی، مجامع و قراردادها منصوب و معرفي شدند.

روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان