آيين معارفه مدیریت حسابرسی داخلی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آيين معارفه مدیریت حسابرسی داخلی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

آيين معارفه مدیریت حسابرسی داخلی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان 
مراسم معارفه مدیر حسابرسی داخلی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ با حضور جناب آقاي دکتر صفوی، رییس محترم هیئت مدیره، آقای مهندس جواهري، نائب رییس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت احیا و مدیران محترم ستادی در دفتر مرکزی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان برگزار شد.
در این مراسم طی حکمی از سوی جناب آقای مهندس جواهري؛ جناب آقای علیرضا سعیدی به عنوان مدیر حسابرسی داخلی شركت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان منصوب و معرفي شدند.
روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان