کسب تندیس زرین کیفیت توسط شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

کسب تندیس زرین کیفیت توسط شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر در اجلاس سراسری تقدیر از شرکت های پیشرو در کیفیت و نوآوری کشور که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا در تاریخ هجدهم آبان ماه ۱۴۰۰ همزمان با روز ملی کیفیت برگزار شد، موفق به کسب تندیس زرین کیفیت شد. امید که مجموعه احیا در جهت نیل به اهداف ارزشمند ایران عزیزمان موفقیت های روز

افزونی را کسب نماید. ‏