دریافت لوح تقدیر کیفیت توسط شرکت معادن منگنز ایران

دریافت لوح تقدیر کیفیت توسط شرکت معادن منگنز ایران

شرکت معادن منگنز ایران در اجلاس سراسری تقدیر از شرکت های پیشرو در کیفیت و نوآوری کشور که در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه الزهرا در تاریخ هجدهم آبان ماه ۱۴۰۰ همزمان با روز ملی کیفیت برگزار شد، موفق به دریافت لوح تقدیر کیفیت شد. امید که مجموعه احیا در جهت نیل به اهداف ارزشمند ایران عزیزمان موفقیت های روز افزونی را کسب نماید. ‏