بازدید معاون معاون و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت معادن منگنز ایران

بازدید معاون معاون و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت از شرکت معادن منگنز ایران

آقای مهندس رضا محتشمی پور در بازدید از معدن منگنز شرکت معادن منگنز ایران گقت: تمرکز بر توسعه تکنولوژی حوزه های معدنی قم و لزوم بهره مندی از مشورتهای نخبگانی فعالان معدنی این استان ضروری است.
در این جلسه مدیران بخش خصوصی مشکلات و درخواست های خود را مطرح نمودند و مقرر گردید معادن از خام فروشی منابع معدنی خود داری نمایند و تلاش نمایند عناصر ومنابع معدنی را فر آوری نمایند. گفتنی است معدن منگنز بزرگترین معدن منگنز خاورمیانه در حال احداث کارخانه در خصوص تولید فرو سیلیکو منگنز به جهت فرآوری مواد منگنز هستند.