انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و بانک تجارت

انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و بانک تجارت

«انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و بانک تجارت »
تفاهم‌نامه گسترش همکاری‌ شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و بانک تجارت دهم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با هدف پیش برد مؤلفه های اقتصادی در راستای منافع ملی و رفع نیاز های کشور به امضای آقایان دکتر سید مصطفی
 صفوی ریاست محترم هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و  دکتر اخلاقی فیض آثار مدیرعامل محترم بانک تجارت رسید.
در این مراسم که با حضور جناب آقایان دکتر صفوی، ریاست محترم هیئت مدیره احیا،مهندس جواهری، عضو محترم هیئت مدیره و مدیرعامل احیا، دکتر اخلاقی فیض آثار مدیرعامل محترم بانک تجارت و جمعی از مدیران ستاد و شرکتهای گروه حیا و معاونین بانک تجارت برگزار شد ، آقای دکتر صفوی رییس محترم هیات مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان ضمن ابراز خرسندی از افزایش سطح تعامل با بانک تجارت گفتند : امضای این تفاهم نامه، فصل جدیدی در روابط بانک و بخش معادن است و گسترش همکاری‌ها با بانک تجارت جزو اولویت‌های مجموعه ما خواهد بود و امیدواریم بتوانیم با فرایندهای جدید این همکاری‌ها را توسعه داده و از پتانسیل‌های بانک استفاده کنیم زیرا یکی از سیاست‌های این شرکت، گسترش همکاری‌ها با بانک تجارت به سبب اعتماد، هماهنگی و همکاری طولانی بوده و مصمم هستیم آن را گسترش دهیم.
آقای دکتر اخلاقی در این مراسم با استقبال از گسترش همکاری بانک با مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان گفتند: بانک تجارت به عنوان یکی از بانک‌های بزرگ کشور همواره ارتباط بسیار خوبی با مجموعه‌های بزرگ صنعتی و معدنی داشته و امضای تفاهم نامه با این مجموعه در راستای توسعه همکاری با این صنعت انجام شده است.
ایشان گفتند: امیدوارم همکاری ما با توجه به تعامل بسیارخوب بین بانک و شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در آینده ابعاد گسترده‌تری به خود گیرد.
روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان