دریافت گواهینامه CSR جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری در بنگاه های اقتصادی توسط شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

دریافت گواهینامه CSR جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری در بنگاه های اقتصادی توسط شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر

همایش مسئولیت اجتماعی و پایداری در بنگاه های اقتصادی در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با هدف انتخاب راهبردهای مسئولانه اثربخش، عدالت اجتماعی، شناسایی، معرفی و تشویق بنگاه های برتر در حوزه مسئولیت پذیری طی فرآیند داوری با حضور وزرا و مقامات دولتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نخبگان و مدیران سایر بنگاه های اقتصادی در اردیبهشت ماه 1401 برگزار گردید و شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر موفق به اخذ گواهینامه CSR  جایزه مسئولیت اجتماعی و پایداری در بنگاه های اقتصادی در چهارمین اجلاس جایزه مسئولیت اجتماعی شد.