کلنگ زنی پروژه گاز رسانی به توابع شهرستان زرین دشت استان فارس

کلنگ زنی پروژه گاز رسانی به توابع شهرستان زرین دشت استان فارس

شرکت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت(اویلمیکو) به عنوان پیمانکار پروژه گاز رسانی به مردم محروم روستای مزایجان از توابع شهرستان زرین دشت استان فارس انتخاب شد و مراسم کلنگ زنی این پروژه با حضور مسئولین استانی و نماینده محترم مجلس شورای اسلامی شهرستان در روز دوشنبه مورخ 9/3/1401 برگزار شد. این پروژه مشتمل بر ۷۰۴۸۵ متر خط لوله و انشعاب، ساخت و نصب و راه اندازی یک دستگاه T.B.S با ظرفیت ۲۵۰۰ متر مکعب بر ساعت و سیستم حفاظت کاتدی با اعتباری بالغ بر ۹۸۰ میلیارد ریال است که طبق برنامه ریزی انجام شده در ۳۶۵ روز اجرایی خواهد شد.