شرکت سرمایه نوآوری احیا به جمع حامیاد رویداد طرح های سرمایه گذاری صنایع شیمیایی و معدنی قم پیوست

شرکت سرمایه نوآوری احیا به جمع حامیاد رویداد طرح های سرمایه گذاری صنایع شیمیایی و معدنی قم پیوست

دومین رویداد فناورانه ارائه طرح‌های سرمایه‌گذاری و استارتاپی صنایع شیمیایی استان قم؛ «با محوریت فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در مواد معدنی» در مرحله جمع آوری طرح هاست و تا 16 شهریور تمدید شد. شرکت سرمایه نوآوری احیاء شرکتی است چابک و پویا که به عنوان بازوی سرمایه گذاری مجتمع صنایع و معادن احیاء به دنبال شناسایی و انجام سرمایه گذاری های نوآورانه است و اولویت های سرمایه گذاری نوآوری احیا، فرآوری و ایجاد ارزش افزوده در چرخه فولاد، ذغال سنگ، سنگ آهن، مس و منگنز است.