برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل شركت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل شركت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان

به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان مراسم تودیع و معارفه ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل " شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان " در تاریخ 04/08/1401 با حضور جناب آقای دکتر محمود اسلامیان، اعضاء محترم هیئت مدیره شرکت، جمعی از مدیران ستاد ، هولدینگ ها و شرکت های زیر گروه در دفتر مرکزی شرکت مجتمع صنایع معادن احیاء سپاهان برگزار شد.

در این مراسم با اهدای لوح از تلاش های جناب آقای دکتر سید مصطفی صفوی رئیس هیئت مدیره شرکت تشکر و قدردانی شد و جناب آقای دکتر علی یوسف پور به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان معرفی شدند و همچنین از زحمات آقای مهندس علی جواهری مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان و آقای دکتر علی عسگری سرپرست شرکت احیا با اهدای لوح تقدیر تشکر و قدردانی شد و جناب آقای دکتر محمود شهشهانی پور به عنوان مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان منصوب شدند.