شرکت صنعت بار الکترونیک احیا

شرکت صنعت بار الکترونیک احیا

شرکت صنعت بار الکترونیک احیاء (صبا) یک شرکت استارت آپی در حوزه فین تک- لجستیک  بـا هـدف ایجـاد راهکارهـای نویـن بانکـی در بسـتر نــرم افــزاری و ارائه راهکارهای هوشمند در زمینه اعلام بار جهــت تســهیل خدمــت رســانی بــه صنعــت حمــل و نقــل کشــور در تاریــخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۶ با سرمایه ثبتی ۱،۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تاسـیس شـد و در فـاز اول ارائـه خدمـات، بـا توجه به مشکلات مطرح شده در حوزه پرداخت بارنامه های جاده ای، با ایجاد پلتفرم پرداخت صبا نسبت به حل مشکلات اقدام نمود. سهم شرکت صبا از سهم 300 هزار میلیارد تومانی حمل و نقل جاده ای کشور در سالهای گذشته حدود 2000 میلیارد تومان بوده است.

     از جمله محصولات شرکت صنعت بار الکترونیک احیاء می توان به موارد  ذیل اشاره کرد:
•    خدمات پرداخت با استفاده از بانکداری باز
•    استفاده از  APIهای بانک های مختلف در هاب بانکی تخصصی صبا
•    صدور ، شارژ و پشتیبانی بن کارت (صبا کارت)
•    پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت بارنامه ، با امکان انتقال وجه ساتنا/پایا، حساب به حساب
•    نرم افزار  ERPبا حوزه فعالیت گسترده از جمله منابع سازمانی  و اتوماسیون اداری هلدینگی ،  ماژول صورت وضعیت و قراردادها ، خدمات مدیریت لجستیک ، بودجه و...
•    ارائه خدماتی نظیر اپلیکیشن موبایل اندروید و وب اپلیکیشن اعلام بار جاده ای برای صاحبین بار ، شرکت های باربری و  رانندگان و ارائه خدمات صفر تا صد حمل جاده ای از جمله صدور بارنامه الکترونیکی در بستر نرم افزار

     این شرکت دارنده گواهینامه های بازارگاه الکترونیکی حمل و نقل جاده ای کالا ، گواهینامه صلاحیت خدمات انفورماتیکی(سازمان برنامه و بودجه)، گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای(رسانه بر خط مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال)، گواهی تاییدیه فنی نرم افزار(وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات)و مجوز E- NAMAD ، گواهی سازمان نظام صنفی رایانه ای استانی و با افتخار کسب تاییدیه شرکت های دانش بنیان است.
    شرکت صبا  بر آن است تا با استفاده از تمام ظرفیت های متخصصان داخلی و نخبگان صنعت بانکداری و حمل و نقل در 5 سال آینده با توسعه محصولات خود، نقش کوچکی در بهبود و افزایش بهره وری این صنایع داشته و بتواند به عنوان حلقه واسط ارکان مختلف این صنعت، با حذف واسطه ها، به ارائه خدمات مطلوب در این زمینه اقدام نماید