تقدیر از طرح سولفورزدایی از گاز احیا در فرآیند احیا مستقیم در صنایع تولید فولاد به منظور افزایش بهره وری شرکت مهندسی طرح گستر

تقدیر از طرح سولفورزدایی از گاز احیا در فرآیند احیا مستقیم در صنایع تولید فولاد به منظور افزایش بهره وری شرکت مهندسی طرح گستر

تقدیر از طرح " سولفورزدایی از گاز احیا در فرآیند احیا مستقیم در صنایع تولید فولاد به منظور افزایش بهره وری" شرکت مهندسی طرح گستر، در چهارمین جشنواره ملی حاتم

طرح " سولفورزدایی از گاز احیا در فرآیند احیا مستقیم در صنایع تولید فولاد به منظور افزایش بهره وری"  توسط شرکت مهندسی طرح گستر، در چهارمین جشنواره ملی حاتم (حمایت از تولید ملی) براساس ارزیابی انجام شده مستندات توسط کمیته علمی تحت نظارت علمی دانشگاه صنایع و معادن ایران (وزارت صنعت، معدن و تجارت) و موسسه مطالعات خلیج فارس، طرح ارائه شده حائز شرایط تقدیر و معرفی در سطح اشتهار در حمایت از تولید گردید. شایان ذکر است این گواهینامه توسط دکتر مهدی برادران «معاون صنایع عمومی وزارت صمت» ، دکتر مهدی غضنفری «رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی کشور» و دکتر هادی قوامی «معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی» به مدیر عامل شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر اهدا گردید .