گزارش تصویری دیدار رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان با فرماندار محترم شهرستان خواف جناب آقای مهندس عباسپور

گزارش تصویری دیدار رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان با فرماندار محترم شهرستان خواف جناب آقای مهندس عباسپور

گزارش تصویری/ دیدار رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان با فرماندار محترم شهرستان خواف جناب آقای مهندس عباسپور