گزارش تصویری جلسه بررسی عملکرد شش ماهه اول 1401

گزارش تصویری جلسه بررسی عملکرد شش ماهه اول 1401

جلسه بررسی عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۱ امروز مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۳ با حضور رئیس محترم هیئت مدیره، مدیر عامل محترم شرکت احیا، مدیر عامل محترم شرکت تکادو، مدیران ستاد و مدیران عامل شرکتهای هلدینگ بازرگانی و حمل و نقل، معدن و صنایع معدنی و ساختمان با محوریت بررسی عملکرد شرکتها در ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ برگزار شد.