گزارش تصویری دومین روز جلسه بررسی عملکرد شش ماهه اول 1401

گزارش تصویری دومین روز جلسه بررسی عملکرد شش ماهه اول 1401

دومین روز جلسه بررسی عملکرد شش ماهه اول ۱۴۰۱ امروز مورخ ۱۴۰۱/۸/۲۴ با حضور رئیس محترم هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شرکت احیا، مدیر عامل محترم شرکت تکادو، مدیران ستاد و مدیران عامل شرکتهای هلدینگ مالی .بانکی و سهام ، هلدینگ صنعت و خدمات فنی و مهندسی و شرکت سرمایه نوآوری احیاء با محوریت بررسی عملکرد شرکتها در ۶ ماه ابتدای سال ۱۴۰۱ برگزار شد.