دیدار آقای دکتر یوسف پور از خانواده شهید حاج اصغر عبدالهی

دیدار آقای دکتر یوسف پور از خانواده شهید حاج اصغر عبدالهی

آقای دکتر یوسف پور، رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان با حضور در منزل شهید حاج اصغر عبدالهی با خانواده آن شهید گرانقدر دیدار و از صبر و مجاهدت ایشان تجلیل نمودند.