بازدید آقای دکتر یوسف پور از محل احداث شرکت صنایع تجهیزات ریلی واگن آسا یدک

بازدید آقای دکتر یوسف پور از محل احداث شرکت صنایع تجهیزات ریلی واگن آسا یدک

آقای دکتر یوسف پور، رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از محل احداث شرکت صنایع تجهیزات ریلی واگن آسا یدک در منطقه صنعتی اشترجان بازدید کردند و فرمودند ضمن هماهنگی با مسئولین استان هر چه سریعتر اقدامات اولیه به منظور تجهیز و راه اندازی کارخانه اقدام گردد.