گزارش تصویری بازدید آقای دکتر یوسف پور از شرکت نسوز اکباتان سپاهان

گزارش تصویری بازدید آقای دکتر یوسف پور از شرکت نسوز اکباتان سپاهان

آقای دکتر یوسف پور ، رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از شرکت نسوز اکباتان سپاهان بازدید کردند. در این بازدید آقای مهندس مرندی ، مدیر عامل گزارشی از فعالیت های شرکت ارائه دادند.