گزارش تصویری بازدید آقای دکتر یوسف پور از شرکت فولاد افزا سپاهان

گزارش تصویری بازدید آقای دکتر یوسف پور از شرکت فولاد افزا سپاهان

آقای دکتر یوسف پور ، رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از شرکت فولاد افزا سپاهان بازدید کردند. در این بازدید آقای مهندس فتحی ، مدیر عامل  در حین بازدید گزارشی از فعالیت های شرکت ارائه دادند.