گزارش تصویری بازدید آقای دکتر یوسف پور از شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

گزارش تصویری بازدید آقای دکتر یوسف پور از شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

آقای دکتر یوسف پور ، رئیس هیئت مدیره شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان از شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان بازدید کردند. در این بازدید آقای مهندس عامری مدیر مجتمع شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان گزارشی از فعالیت های شرکت ارائه دادند.