معارفه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های گروه احیا مستقر در تهران

معارفه اعضای هیئت مدیره و مدیران عامل شرکت های گروه احیا مستقر در تهران

جلسه معارفه اعضای هیئت مدیره شرکت های گروه احیا مستقر در تهران و تکریم مدیران عامل شرکت های تجارت و اسکان احیاء سپاهان و مهندسی بین المللی طرح گستر با حضور جناب آقایان دکتر یوسف پور، رئیس هیئت مدیره، دکتر شهشهانی پور نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت احیاء سپاهان و اعضاء هیئت مدیره و مدیران عامل جدید شرکتهای گروه احیا در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ برگزار شد و طی احکامی از طرف آقای دکتر محمود شهشهانی پور ؛ آقای سید علیرضا سجادی به سمت مدیر عامل شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان وآقای سید سجاد حسینی به سمت مدیر عامل شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر و مدیران عامل جدید شرکتهای اعتماد گستر سپاهان، آزمون احیاء سپاهان، توسعه انرژی اعتماد مهر کیش، آرمان اندیشان احیاء و رهنورد‌ خواف سنگان منصوب شدند و‌ با اهدای لوح از زحمات آقای مهندس بیدرام مدیر عامل پیشین شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان و آقای علیرضا محمدی مدیر عامل پیشین شرکت مهندسی بین المللی طرح گستر تشکر و قدردانی شد.