شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان در همايش 100 شركت برتر ايران IMI-100 به انتخاب سازمان مديريت صنعتي، موفق به کسب رتبه 97 شد.

شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان در همايش 100 شركت برتر ايران IMI-100 به انتخاب سازمان مديريت صنعتي، موفق به کسب رتبه 97 شد.

ضمن تشکر از تلاش همه همکاران در همه ارکان و شرکتهای گروه اين موفقيت را خدمت سهامداران معزز، مديران محترم ، كارشناسان و پرسنل خدوم اين مجموعه تبريك عرض نموده، اميدواريم مجموعه احياء در جهت نيل به اهداف ارزشمند ايران عزيزمان موفقيت هاي روز افزوني را كسب نمايد.
روابط عمومي شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان