️نشست «چالش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها در ایران»

️نشست «چالش‌های ارزش‌گذاری دارایی‌ها در ایران»

علی رحمانی - احمد پویانفر - سعید جمشیدی‌فرد / ۱۳ آذر
   ⏰ زمان برگزاری: دوشنبه‌ها / ساعت ۱۷ تا ۱۹

 👇مشاهده‌ی نشست‌های تخصصی آکادمی دانایان:

 🔗 https://danayan.academy/property-valuation/