نشست «بانکداری مرکزی و ایران»

نشست «بانکداری مرکزی و ایران»

احمد عزیزی - طهماسب مظاهری - حجت‌الله صیدی / ۲۰ آذر
 ⏰ زمان برگزاری: دوشنبه‌ها / ساعت ۱۷ تا ۱۹

 👇مشاهده‌ی نشست‌های تخصصی آکادمی دانایان:

 🔗 https://danayan.academy/central-banking-in-iran/