نشست «مشتقه در شرایط امروز بازار سرمایه‌ی ایران»

نشست «مشتقه در شرایط امروز بازار سرمایه‌ی ایران»

علی لطفی - بهرنگ اسدی - ۲۷ آذر
   ⏰ زمان برگزاری: دوشنبه‌ها / ساعت ۱۷ تا ۱۹

 👇مشاهده‌ی نشست‌های تخصصی آکادمی دانایان:

 🔗 B2n.ir/s55220