نشست «مالی غیرمتمرکز (DeFi)»

نشست «مالی غیرمتمرکز (DeFi)»

سعید اسلامی بیدگلی / ۴ دی‌
 ⏰ زمان برگزاری: دوشنبه‌ها / ساعت ۱۷ تا ۱۹

 👇مشاهده‌ی نشست‌های تخصصی آکادمی دانایان:

 🔗 https://danayan.academy/defi-01/