نشست وام‌دهی ارتباطی (Connected Lending)

نشست وام‌دهی ارتباطی (Connected Lending)

امینه محمودزاده / ۱۱ دی
 ⏰ زمان برگزاری: دوشنبه‌ها / ساعت ۱۷ تا ۱۹

 👇مشاهده‌ی نشست‌های تخصصی آکادمی دانایان:

 🔗 B2n.ir/s55220