نشست موقعیت توسعه در ایران

نشست موقعیت توسعه در ایران

مجید توسلی / علی سرزعیم / ۱۸ دی
 ⏰ زمان برگزاری: دوشنبه‌ها / ساعت ۱۷ تا ۱۹

 👇مشاهده‌ی نشست‌های تخصصی آکادمی دانایان:

 🔗 B2n.ir/s55220