هولدینگ ساختمانی

هولدینگ ساختمانی

شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان به صورت شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۸۷ در اداره ثبت  شرکت ها و مالکیت صنعتی واقع در اصفهان به ثبت رسید  و در تاریخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ۴۹۶۷۳۲ در تهران با سرمایه ثبت شده  یک میلیارد ریال ثبت شد.این شرکت در بازار داخلی در جهت ساخت و سرمایه گذاری مسکن  و ساختمان اداری و تجاری در حال فعالیت است. ادامه ... شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان