هولدینگ ساختمانی

هولدینگ ساختمانی

شرکت تجارت و اسکان و احیاء سپاهان درسال1387 تاسیس  گردید . این شرکت با بهره مندی از پتانسیل قوی در بخش های فنی و مهندسی طراحی اجرایی و بازرگانی به ساخت انبوه پروژه های تجاری اداری ساختمان های سوپر لوکس در قالب مجتمع های مسکونی  و در راستای اجرای اهداف مورد نظر در ساخت صنعتی ساختمان می پردازد . ادامه ...   شرکت تجارت و اسکان احیاء سپاهان