شرکت ذغالسنگ مهرآذین

شرکت ذغالسنگ مهرآذین


شرکت ذغالسنگ مهرآذین در تاریخ 08/05/1384  به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ 29/04/1384 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان به ثبت رسید . آخرین سرمایه ثبتی شرکت 11 میلیارد ریال است. در سال 1387 معدن زغال سنگ نایبند1 راه اندازی و تولید از آن آغاز شد.لازم بذکر است این شرکت در سال 1390 با به کارگیری منابع و راه اندازی و ساخت انبار مواد ناریه و همچنین تجهیز معدن توانست به تولید انبوه دست یابد و گام مؤثری در جهت سود دهی بردارد.
فعالیت شرکت عبارت است از تهیه و اجرای طرح ها و عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی، سرمایه گذاری در جهت بهره برداری از معادن.
تسطیح جاده معدن نایبند و رعایت الزامات ایمنی معدن، در نظر گرفتن اعلامیه های ماهیانه انجمن ذغالسنگ جهت تعدیل نرخ فروش ذغالسنگ،  تمدید الحاقیه پیمان مدیریت (معدن تخت نادر )،  تصمیم جهت خرید و فروش سهام شرکت های بورسی،  تصویب آیین نامه های داخلی، فروش حفریات معدن تخت نادر با قیمت کارشناسی به شرکت ذغال سنگ طبس احیاء سپاهان از مهم ترین اهداف و تصمیمات شرکت مهرآذین است.