شرکت ذغالسنگ نگین طبس

شرکت ذغالسنگ نگین طبس

شرکت ذغالسنگ نگين طبس در سال 1378 در شهر اصفهان و با شماره ثبت 14770 تاسيس شد و با در اختیار گرفتن بخشي از معادن ذغالسنگ طبس شامل معدن اوليه شماره 2 پروده و معدن پروده 3 شمالی طبس که از طرف شركت ملي فولاد ايران و در راستاي سياست هاي برنامه دوم توسعه اقتصادي به منظور تامين ذغالسنگ كك شو مورد نياز صنعت فولاد كشور از طریق مزایده عمومی واگذار شده بود، فعالیت خود را آغاز کرد. در سال 1392 مرکزیت آن به شهر تهران منتقل و سرمایه شرکت در سال 1398 به 185 میلیارد ریال افزایش داده شد و در تاریخ 22/10/1382 شرکت ذغالسنگ نگین طبس موفق به دریافت مجوز ورود به بورس اوراق بهادار تهران گردید و در اردیبهشت سال 1386 از تابلوی فرعی به تابلوی اصلی منتقل شد.
شرکت ذغالسنگ نگین طبس در حال حاضر با اشتغال مستقیم بیش از 650 نفر در خصوص اکتشاف، استخراج ، فرآوری مواد معدنی و اخذ و انجام عملیات پیمانکاری و مشاوره ای و انجام امور بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت فعالیت می نماید.
شرکت ذغالسنگ نگین طبس دارنده پروانه بهره‌برداری معادن پروده 2 و 3 شمالی و چهارمین تولید کننده بزرگ ذغالسنگ خام کشور ، تولید بیش از 4 میلیون تن ذغالسنگ خام کک شو طی دوره فعالیت ، حفر بیش از 36 هزار متر انواع تونل افقی و شیبدار طی دوره فعالیت ، واحد نمونه معدنی کشور در بخش معادن زیرزمینی در سال 1394، واحد نمونه معدنی کشور در بخش معادن زیرزمینی در سال 1385، واحد معدنی، تولیدی نمونه کشور در سال 1383، نامزد دریافت جایزه بهره وری سال 1391 از جشنواره ملی بهره وری ایران از سوابق و دست آوردهای این شرکت است.
شرکت ذغالسنگ نگین طبس با استراتژی افزایش ذخایر در اختیار و توسعه حوضه فعالیت و افزایش ظرفیت تولید، بهره‌وری و ایمنی و کاهش بهای تمام شده از طریق افزایش سطح مکانیزاسیون تمام توان مدیریتی خویش را جهت رسیدن به اهداف عالی شرکت به کار می گیرد.