شرکت معادن منگنز ایران

شرکت معادن منگنز ایران

شركت معادن منگنز ايران در تاريخ 6/5/1342 با نام شركت سهامي معادن منگنز شاهرخ تأسيس شده و تحت شماره 8795 در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. متعاقباً‌ نام شركت به معادن منگنز ايران (سهامي خاص) تغيير يافته و مركز اصلي شركت از تهران به قم منتقل شد كه در تاريخ 1/4/1371 در اداره ثبت شركتهاي قم به ثبت رسيده است. نوع شركت براساس مصوبه مجمع عمومي فوق‌العاده مورخ 29/11/1380 به سهامي عام تبديل و سهام شركت از تاريخ 6/11/1381 به عنوان سيصدوسي‌وسومين شركت در گروه استخراج كانه‌هاي فلزي در سازمان بورس و اوراق بهادار پذيرفته شده است.
شرکت معادن منگنز ایران درصنعت استخراج کانی‌های‌فلزی(سنگ منگنز) فعالیت می‌کند و با برخورداری از 4 میلیون تن ذخیره قطعی و 5/3 میلیون تن ذخیره احتمالی، بزرگترین دارنده معدن سنگ منگنز در خاورمیانه به شمار می رود. این شرکت با تولید حدود 5/94 هزار تن سنگ دانه بندی در سال 1399 جایگاه بزرگترین تولید کننده منگنز ایران و خاورمیانه را به خود اختصاص داده است.
بیشتر سنگ منگنز مورد نیاز شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان که به طور مستقیم درآگلومراسیون و کوره بلند مورد استفاده قرار می¬گیرد، توسط این شرکت تأمین می شود. همچنین بیش از 30 درصد نیاز صنایع و شرکت های تولید کننده فروسیلیکو منگنز در کشور، توسط معادن منگنز ایران تامین می شود.
اهم افتخارات و دستاوردهای شرکت معادن منگنز عبارت است از : واحد معدنی نمونه کشوری در سال های 1376،1378،1381،1384و 1394 و واحد معدنی نمونه استانی در سال های 1377 ،1385 و 1386 و برگزیده ویژه بخش آغازگران جشنواره بهره وری سازمان توسعه و نوسازی معادن (ایمیدرو) دریافت لوح جشنواره درسال 1393و برگزیده جشنواره ملی بهره وری و نامزد دریافت لوح زرین در بخش های جانبی و ویژه در گروه معادن در سال 1393و نامزد جایزه ملی بهره وری در سال 1396 و دارنده کسب عنوان قهرمانی تیم تنیس روی میز کارگری در سال 1398.
مهمترین اهداف شرکت شامل  بهبود عملیات معدنکاری (شامل افزایش تولید، افزایش ضریب بازیابی ماده معدنی، جلوگیری از ترقیق ماده معدنی حین استخراج و بهبود عیار محصول، خردایش مناسب، کاهش بهای تمام شده تولید، ارتقای سطح ایمنی کارگاه ها) و تنوع محصول و توسعه بازار است.