شرکت احداث معدن تکافر سپاهان

شرکت احداث معدن تکافر سپاهان

شركت احداث معدن تكافر سپاهان (سهامي خاص) در سال  1382 با سرمايه اوليه به مبلغ 100 ميليون ريال ثبت شد و طي یازده مرحله افزایش سرمایه درحال حاضر به 240 ميليارد ريال افزايش يافته است.  
شركت احداث معدن تكافر سپاهان با اهداف تهيه طرحهاي اكتشافي ، استخراج ، تغليظ و فرآوري مواد معدني، اهم موضوع فعالیت شرکت اجراي عمليات اكتشافي استخراج تغليظ- فرآوري و آرايش مواد معدني، اخذ عمليات پيمانكاري – انجام خدمات مشاوره اي در اين زمينه است.
در حال حاضر سهم تولید ذغال سنگ در کشور حدود 7/3 میلیون تن است و در سال 99 شرکت با تولید حدود 112 هزار تن ذغال سنگ، تقریباً سهم 3 درصدی در بازار داخلی کشور را در اختیار داشته و با ثابت نگه داشتن حجم تولید در سال 1400 تلاش برای تولید با کیفیت تر، از اهداف کوتاه مدت این شرکت است.
این شرکت با در اختیار داشتن پروانه بهره برداری معدن زغالسنگ چشمه پودنه به عنوان یکی از معادن دارای ذخیره قابل توجه و پتانسیل فنی مناسب در استان کرمان، در صورت اجرای طرح¬های توسعه¬ای و دستیابی به ظرفیت اسمی 150 هزار تن سالیانه ، یکی از شرکتهای عمده تولید کننده زغالسنگ بخش خصوصی در کشور محسوب خواهد شد. شرکت تکافر دارای گواهینامه Iso45001:2018  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی است.
افزایش بهره وری و راه اندازی کارخانه زغالشویی در این معدن و طرح پیش فرآوری زغالسنگ از اهداف آتی این شرکت است.