موضوع ( فعالیت های اصلی ) شرکت

موضوع ( فعالیت های اصلی ) شرکت

1- سرمایه‌گذاری در سهام، سهم‌الشركه، واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها با سایر اوراق بهادار دارای حق رأی با هدف كسب انتفاع به طوری كه به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت كنترل با اشخاص تحت كنترل واحد، كنترل شركت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر را در اختیار گرفته یا در آن نفوذ قابل‌ملاحظه یابد و شركت، مؤسسه یا صندوق سرمایه‌پذیر (اعم از ایرانی یا خارجی) در زمینه یا زمینه‌های زیر فعالیت كند:

استخراج، تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی، كانی‌های فلزی و غیرفلزی و سایر مواد و محصولاتی كه از فرآوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه‌خام به دست می‌آید.
سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به عنوان یك شركت سرمایه‌گذاری با رعایت مقررات مربوط به شركت‌های سرمایه‌گذاری.
صنایع واسطه‌گری مالی شامل بانك، بیمه و لیزینگ.
حمل و نقل ریلی، زمینی و خدمات دریایی و بندری.
ارائه خدمات فنی، مهندسی، پیمانكاری و عمرانی در بخش صنایع معدنی و الكترونیكی.
ارائه خدمات و سرمایه گذاری در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد.

2 - انجام فعالیت‌های زیر در ارتباط با اشخاص سرمایه‌پذیر موضوع بند 1 فوق:

خدمات اجرایی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین‌آلات برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه‌ها برای اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
انجام مطالعات، تحقیقات و بررسی‌های تكنولوژیكی، فنی، علمی، بازرگانی و اقتصادی برای بهره‌برداری توسط اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
تأمین منابع مالی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر از منابع داخلی شركت یا از طریق سایر منابع از جمله اخذ تسهیلات بانكی به نام شركت یا شخص حقوقی سرمایه‌پذیر با تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت از طریق شركت یا بدون تأمین وثیقه یا تضمین بازپرداخت.
تدوین سیاست‌های كلی و راهبردی و مدیریتی اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری درخصوص بند 1 فوق به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.
ارائه سایر خدمات فنی، مدیریتی، اجرایی و مالی به اشخاص حقوقی سرمایه‌پذیر.

3 - سرمایه‌گذاری با هدف كسب انتفاع و كنترل عملیات یا نفوذ قابل‌ملاحظه در سهام، سهم‌الشركه و سایر اوراق بهادار دارای حق رأی آن عده از اشخاص حقوقی كه خدمات زیر را منحصرا" به اشخاص سرمایه‌پذیر یا علاوه بر اشخاص سرمایه‌پذیر به دیگران ارائه می‌نمایند.

خدمات موضوع بند فوق.
حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، توزیع و فروش محصولات.